Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Rozbudowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych – ul. K. Pułaskiego w Lęborku”, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Ogłoszenie o zamówieniu
w trybie przetargu nieograniczonego

 


I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej p.n.: „Rozbudowa urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych – ul. K. Pułaskiego w Lęborku”, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.


II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 14-03-2018 r. o godz. 1200.

2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.

3. Otwarcie ofert nastąpi 14-03-2018 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego, pok. 109.


III. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:     Łukasz Iwosa      tel. (59) 863 47 78,

w sprawach proceduralnych:      Adam Stenka       tel. (59) 863 47 80.


Data publikacji: 28.02.2018 (08:26)Data aktualizacji: 16.03.2018 (09:05)
Osoba publikująca: Łukasz IwosaOsoba modyfikująca: Łukasz Iwosa
Autor: Łukasz Iwosaliczba wejść: 2436

Przejdź do góry strony