Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ pn.: BUDOWA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH – UL. NADMORSKA W LĘBORKU, WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 


I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej p.n.: „Budowa urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych – ul. Nadmorska w Lęborku” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.


II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 18-01-2019 r. o godz. 1200.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
3. Otwarcie ofert nastąpi 18-01-2019 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego, pok. 109.


III. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:     Łukasz Iwosa   tel. (59) 863 47 79,
w sprawach proceduralnych:      Adam Stenka    tel. (59) 863 47 80.

 


Data publikacji: 10.01.2019 (14:56)Data aktualizacji: 25.01.2019 (12:09)
Osoba publikująca: Łukasz IwosaOsoba modyfikująca: Łukasz Iwosa
Autor: Łukasz Iwosaliczba wejść: 2172

Przejdź do góry strony