Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Dostawa wyrobów (tworzywa VI).

Ogłoszenie o zamówieniu

w trybie przetargu nieograniczonego

 

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

         Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa wyrobów (tworzywa VI)”.

  1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.
  1. Termin składania ofert upływa dnia 08-12-2015 r. o godz. 1200.
  2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
  3. Otwarcie ofert nastąpi 08-12-2015 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
    pok. 109.
  1. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:           Zbigniew Wysokiński                       tel. (59) 863 47 79,

w sprawach proceduralnych:                         Łukasz Iwosa                      tel. (59) 863 47 78.


Data publikacji: 01.12.2015 (07:48)Data aktualizacji: 09.12.2015 (13:59)
Osoba publikująca: Ireneusz BaranowskiOsoba modyfikująca: Ireneusz Baranowski
Autor: Ireneusz Baranowskiliczba wejść: 2218
09 gru 2015 (13:59)Ireneusz Baranowski»Dostawa wyrobów (tworzywa VI).
09 gru 2015 (13:59)Ireneusz Baranowski»Dostawa wyrobów (tworzywa VI).
01 gru 2015 (07:48)Ireneusz Baranowski»Dostawa wyrobów (tworzywa VI).

Przejdź do góry strony