Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Dostawa wyrobów (żeliwo – armatura wodociągowa)

Modyfikacja treści „Specyfikacji przetargowej”
dotyczącej przetargu na zadanie p.n. „Dostawa wyrobów (żeliwo – armatura wodociągowa)”.

         Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Przetargowej, polegającej na zmianie:

  • terminu składania ofert z dnia 30.03.2016 r. na dzień 08.04.2016 r.

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

w trybie przetargu nieograniczonego

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyrobów (żeliwo – armatura wodociągowa)”.

  1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.
  1. Termin składania ofert upływa dnia 08-04-2016 r. o godz. 1200.
  2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
  3. Otwarcie ofert nastąpi 08-04-2016 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
    pok. 109.
  1. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:

Adrian Filip

tel. (59) 863 47 91,

 

Łukasz Iwosa

tel. (59) 863 47 78,

w sprawach proceduralnych:

Adam Stenka

tel. (59) 863 47 80.

 

 

 

 

 


Data publikacji: 09.03.2016 (12:43)Data aktualizacji: 06.05.2016 (14:23)
Osoba publikująca: Ireneusz BaranowskiOsoba modyfikująca: Ireneusz Baranowski
Autor: Ireneusz Baranowskiliczba wejść: 5422
06 maj 2016 (14:23)Ireneusz Baranowski»Dostawa wyrobów (żeliwo – armatura wodociągowa)
30 mar 2016 (11:06)Ireneusz Baranowski»Dostawa wyrobów (żeliwo – armatura wodociągowa)
30 mar 2016 (11:05)Ireneusz Baranowski»Dostawa wyrobów (żeliwo – armatura wodociągowa)
30 mar 2016 (08:57)Ireneusz Baranowski»Dostawa wyrobów (żeliwo – armatura wodociągowa)
30 mar 2016 (08:56)Ireneusz Baranowski»Dostawa wyrobów (żeliwo – armatura wodociągowa)
29 mar 2016 (12:16)Ireneusz Baranowski»Dostawa wyrobów (żeliwo – armatura wodociągowa)
29 mar 2016 (12:15)Ireneusz Baranowski»Dostawa wyrobów (żeliwo – armatura wodociągowa)
09 mar 2016 (13:03)Ireneusz Baranowski»Dostawa wyrobów (żeliwo – armatura wodociągowa)
09 mar 2016 (13:02)Ireneusz Baranowski»Dostawa wyrobów (żeliwo – armatura wodociągowa)
09 mar 2016 (13:02)Ireneusz Baranowski»Dostawa wyrobów (żeliwo – armatura wodociągowa)
09 mar 2016 (12:58)Ireneusz Baranowski»Dostawa wyrobów (żeliwo – armatura wodociągowa)
09 mar 2016 (12:46)Ireneusz Baranowski»Dostawa wyrobów (żeliwo – armatura wodociągowa)
09 mar 2016 (12:43)Ireneusz Baranowski»Dostawa wyrobów (żeliwo – armatura wodociągowa)

Przejdź do góry strony