Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADAWIANIA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH W REJONIE UL. NADMORSKIEJ W LĘBORKU.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 


I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej p.n.: „Ustalenie geotechnicznych warunków posadawiania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w rejonie ul. Nadmorskiej w Lęborku”.


II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 09-01-2018 r. o godz. 1200.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
3. Otwarcie ofert nastąpi 09-01-2018 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
pok. 109.


III. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych: Łukasz Iwosa  tel. (59) 863 47 78,
w sprawach proceduralnych:  Adam Stenka   tel. (59) 863 47 80.

 


Data publikacji: 19.12.2017 (14:41)Data aktualizacji: 12.01.2018 (10:33)
Osoba publikująca: Łukasz IwosaOsoba modyfikująca: Ireneusz Baranowski
Autor: Łukasz Iwosaliczba wejść: 2128

Przejdź do góry strony