Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Dostawa wyrobów betonowych II

Ogłoszenie o zamówieniu

w trybie przetargu nieograniczonego

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa wyrobów betonowych II”.

  1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.
  1. Termin składania ofert upływa dnia 30-03-2016 r. o godz. 1200.
  2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
  3. Otwarcie ofert nastąpi 30-03-2016 r. o godz.1315 w siedzibie Zamawiającego,
    pok. 109.
  1. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:

Ryszard Pawłowski

tel. (59) 863 47 86,

w sprawach proceduralnych:

Adam Stenka

tel. (59) 863 47 80.

 


Data publikacji: 21.03.2016 (13:44)Data aktualizacji: 01.04.2016 (10:24)
Osoba publikująca: Ireneusz BaranowskiOsoba modyfikująca: Ireneusz Baranowski
Autor: Ireneusz Baranowskiliczba wejść: 2851
01 kwi 2016 (10:24)Ireneusz Baranowski»Dostawa wyrobów betonowych II
21 mar 2016 (13:52)Ireneusz Baranowski»Dostawa wyrobów betonowych II
21 mar 2016 (13:51)Ireneusz Baranowski»Dostawa wyrobów betonowych II
21 mar 2016 (13:48)Ireneusz Baranowski»Dostawa wyrobów betonowych II
21 mar 2016 (13:44)Ireneusz Baranowski»Dostawa wyrobów betonowych II
21 mar 2016 (13:44)Ireneusz Baranowski»Dostawa wyrobów betonowych II

Przejdź do góry strony