Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ pn.: BUDOWA URZĄDZENIA WODOCIĄGOWEGO – UL. DRĘTOWO W LĘBORKU I DO MIEJSCOWOŚCI RYBKI, WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ.

 

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 


I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej: „Budowa urządzenia wodociągowego – ul. Drętowo
w Lęborku i do miejscowości Rybki”, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.


II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 29-04-2015 r. o godz. 1200.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
3. Otwarcie ofert nastąpi 29-04-2015 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego, pok. 109.


III. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:  Łukasz Iwosa    tel. (59) 863 47 78,
w sprawach proceduralnych:   Adam Stenka    tel. (59) 863 47 80.

 


Data publikacji: 23.04.2015 (07:29)Data aktualizacji: 07.05.2015 (08:41)
Osoba publikująca: Łukasz IwosaOsoba modyfikująca: Łukasz Iwosa
Autor: Łukasz Iwosaliczba wejść: 2544

Przejdź do góry strony