Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Dostawa wyrobów – hydranty

 Ogłoszenie o zamówieniu

w trybie przetargu nieograniczonego

 


I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa wyrobów – hydranty”.


II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 10-05-2018 r. o godz. 1200.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
3. Otwarcie ofert nastąpi 10-05-2018 r. o godz.1230 w siedzibie Zamawiającego,
pok. 109.


III. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:
                                               Zbigniew Wysokiński                      tel. (59) 863 47 79,
w sprawach proceduralnych:
                                               Adam Stenka                                  tel. (59) 863 47 80.

 


Data publikacji: 03.05.2018 (21:55)Data aktualizacji: 01.06.2018 (11:52)
Osoba publikująca: Łukasz IwosaOsoba modyfikująca: Ireneusz Baranowski
Autor: Łukasz Iwosaliczba wejść: 2800
01 cze 2018 (11:52)Ireneusz Baranowski»Dostawa wyrobów – hydranty
01 cze 2018 (11:48)Ireneusz Baranowski»Dostawa wyrobów – hydranty
01 cze 2018 (11:45)Ireneusz Baranowski»Dostawa wyrobów – hydranty
01 cze 2018 (11:43)Ireneusz Baranowski»Dostawa wyrobów – hydranty
01 cze 2018 (11:42)Ireneusz Baranowski»Dostawa wyrobów – hydranty
03 maj 2018 (21:55)Łukasz Iwosa»Dostawa wyrobów – hydranty

Przejdź do góry strony