Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Dostawa wyrobów (żeliwo – armatura wodociągowa).

Ogłoszenie o zamówieniu
w trybie przetargu nieograniczonego

 


I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa wyrobów (żeliwo – armatura wodociągowa)”.


II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 21-03-2018 r. o godz. 1200.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
3. Otwarcie ofert nastąpi 21-03-2018 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
    pok. 109.


III. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:        Zbigniew Wysokiński         tel. (59) 863 47 79,
w sprawach proceduralnych:         Adam Stenka                     tel. (59) 863 47 80.


 

 


Data publikacji: 09.03.2018 (15:02)Data aktualizacji: 03.04.2018 (10:39)
Osoba publikująca: Łukasz IwosaOsoba modyfikująca: Ireneusz Baranowski
Autor: Łukasz Iwosaliczba wejść: 2550

Przejdź do góry strony