Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

DOSTAWA WYROBÓW (TWORZYWA III).

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 


I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa wyrobów (tworzywa III)”.


II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 15-11-2018 r. o godz. 1200.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
3. Otwarcie ofert nastąpi 15-11-2018 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
    pok. 109.


III. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:       Zbigniew Wysokiński       tel. (59) 863 47 79,
w sprawach proceduralnych:        Adam Stenka                   tel. (59) 863 47 80.

 


Data publikacji: 08.11.2018 (11:02)Data aktualizacji: 22.11.2018 (13:55)
Osoba publikująca: Łukasz IwosaOsoba modyfikująca: Łukasz Iwosa
Autor: Łukasz Iwosaliczba wejść: 2436
22 lis 2018 (13:55)Łukasz Iwosa»DOSTAWA WYROBÓW (TWORZYWA III).
13 lis 2018 (10:25)Łukasz Iwosa»DOSTAWA WYROBÓW (TWORZYWA III).
08 lis 2018 (11:03)Łukasz Iwosa»DOSTAWA WYROBÓW (TWORZYWA III).
08 lis 2018 (11:02)Łukasz Iwosa»DOSTAWA WYROBÓW (TWORZYWA III).
08 lis 2018 (11:02)Łukasz Iwosa»DOSTAWA WYROBÓW (TWORZYWA III).

Przejdź do góry strony