Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Robota Geologiczna – wykonanie otworu eksploatacyjnego nr 20 na ujęciu wód podziemnych w Okalicach, gmina Cewice, powiat Lęborski, woj. Pomorskie.

Ogłoszenie o zamówieniu

w trybie przetargu nieograniczonego

 

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania p.n.: „Robota Geologiczna – wykonanie otworu eksploatacyjnego nr 20 na ujęciu wód podziemnych w Okalicach, gmina Cewice, powiat Lęborski, woj. Pomorskie”.

 

  1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.
  1. Termin składania ofert upływa dnia 22-06-2018 r. o godz. 1200.
  2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
  3. Otwarcie ofert nastąpi 22-06-2018 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
    pok. 109.

 

  1. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:

Anna Sawa

tel. (59) 863 47 76,

601 653 639,

w sprawach proceduralnych:

Adam Stenka

tel. (59) 863 47 80.


Data publikacji: 08.06.2018 (14:21)Data aktualizacji: 27.06.2018 (07:24)
Osoba publikująca: Ireneusz BaranowskiOsoba modyfikująca: Ireneusz Baranowski
Autor: Ireneusz Baranowskiliczba wejść: 9518

Przejdź do góry strony