Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

ROBOTY BUDOWLANE – REMONT ODCINKA ISTNIEJĄCEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Ø 200 MM W UL. STAROMIEJSKIEJ W LĘBORKU.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 


I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania p.n.: „Roboty budowlane – remont odcinka istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej ø 200 mm w ul. Staromiejskiej w  Lęborku”.


II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 02-10-2018 r. o godz. 1200.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
3. Otwarcie ofert nastąpi 02-10-2018 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
pok. 109.


III. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych: Zbigniew Wysokiński    tel. (59) 863 47 79,
w sprawach proceduralnych:   Adam Stenka               tel. (59) 863 47 80.

 

 


Data publikacji: 24.09.2018 (21:22)Data aktualizacji: 09.10.2018 (14:40)
Osoba publikująca: Łukasz IwosaOsoba modyfikująca: Ireneusz Baranowski
Autor: Łukasz Iwosaliczba wejść: 1882

Przejdź do góry strony