Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Dostawa wyrobów (tworzywa I).

Ogłoszenie o zamówieniu

w trybie przetargu nieograniczonego

 

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa wyrobów (tworzywa I)”.

  1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.
  1. Termin składania ofert upływa dnia 17-03-2016 r. o godz. 1200.
  2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
  3. Otwarcie ofert nastąpi 17-03-2016 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
    pok. 109.
  1. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:           Ryszard Pawłowski               tel. (59) 863 47 86,

w sprawach proceduralnych:            Adam Stenka                         tel. (59) 863 47 80.


Data publikacji: 09.03.2016 (09:19)Data aktualizacji: 22.03.2016 (09:10)
Osoba publikująca: Ireneusz BaranowskiOsoba modyfikująca: Ireneusz Baranowski
Autor: Ireneusz Baranowskiliczba wejść: 2593
22 mar 2016 (09:10)Ireneusz Baranowski»Dostawa wyrobów (tworzywa I).
22 mar 2016 (09:09)Ireneusz Baranowski»Dostawa wyrobów (tworzywa I).
09 mar 2016 (09:23)Ireneusz Baranowski»Dostawa wyrobów (tworzywa I).
09 mar 2016 (09:20)Ireneusz Baranowski»Dostawa wyrobów (tworzywa I).
09 mar 2016 (09:19)Ireneusz Baranowski»Dostawa wyrobów (tworzywa I).

Przejdź do góry strony