Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Roboty budowlane – Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Weterynaryjnej w Lęborku.

Ogłoszenie o zamówieniu

w trybie przetargu nieograniczonego

 

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Roboty budowlane – Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Weterynaryjnej w Lęborku.”

 

  1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.
  1. Termin składania ofert upływa dnia 26-03-2019 r. o godz. 1200.
  2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103 lub za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik_lebork.
  3. Otwarcie ofert nastąpi 26-03-2019 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
    pok. 109.

 

  1. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:

Łukasz Iwosa

tel. (59) 863 47 79,

email: zamowienia@wodociagi.lebork.pl,

w sprawach proceduralnych:

Adam Stenka

tel. (59) 863 47 80,

email: zamowienia@wodociagi.lebork.pl.

 

Dokumenty do pobrania.


Data publikacji: 11.03.2019 (13:08)Data aktualizacji: 04.04.2019 (14:19)
Osoba publikująca: Ireneusz BaranowskiOsoba modyfikująca: Ireneusz Baranowski
Autor: Ireneusz Baranowskiliczba wejść: 2292

Przejdź do góry strony