Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Dostawa wyrobów betonowych III

Modyfikacja treści „Specyfikacji przetargowej”.

         Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Przetargowej, polegającej na zmianie:

  • terminu składania ofert z dnia 22.09.2016 r. na dzień 27.09.2016 r.,
  • formularza cenowego, oraz załącznika do projektu umowy.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

w trybie przetargu nieograniczonego

 

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa wyrobów betonowych III”.

 

  1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.
  1. Termin składania ofert upływa dnia 22-09-2016 r. o godz. 1200.
  2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
  3. Otwarcie ofert nastąpi 22-09-2016 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
    pok. 109.

 

  1. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:

Łukasz Iwosa

tel. (59) 863 47 78,

w sprawach proceduralnych:

Adam Stenka

tel. (59) 863 47 80.

 

 


Data publikacji: 14.09.2016 (13:42)Data aktualizacji: 29.09.2016 (14:12)
Osoba publikująca: Ireneusz BaranowskiOsoba modyfikująca: Ireneusz Baranowski
Autor: Ireneusz Baranowskiliczba wejść: 2264
29 wrz 2016 (14:12)Ireneusz Baranowski»Dostawa wyrobów betonowych III
22 wrz 2016 (13:17)Łukasz Iwosa»Dostawa wyrobów betonowych III
21 wrz 2016 (07:15)Łukasz Iwosa»Dostawa wyrobów betonowych III
14 wrz 2016 (13:42)Ireneusz Baranowski»Dostawa wyrobów betonowych III

Przejdź do góry strony