Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Roboty budowlane – remont pomieszczeń w budynku administracyjnym na Oczyszczalni Ścieków w Lęborku (etap II).


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 


I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest: „Roboty budowlane – remont pomieszczeń
w budynku administracyjnym na Oczyszczalni Ścieków
w Lęborku” (etap II).


II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 27-05-2016 r. o godz. 1200.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
3. Otwarcie ofert nastąpi 27-05-2016 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
pok. 109.


III. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych: Sylwia Kozłowska tel. (59) 863 47 74,
                                            Łukasz Iwosa         tel. (59) 863 47 78,
w sprawach proceduralnych:  Adam Stenka          tel. (59) 863 47 80.
 

 


Data publikacji: 06.05.2016 (16:31)Data aktualizacji: 08.06.2016 (08:56)
Osoba publikująca: Łukasz IwosaOsoba modyfikująca: Ireneusz Baranowski
Autor: Łukasz Iwosaliczba wejść: 3353

Przejdź do góry strony