Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

„Roboty budowlane - Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla potrzeb obsługi osiedla Lębork - Wschód w Lęborku – etap IX”.

Ogłoszenie o zamówieniu

w trybie przetargu nieograniczonego

 

I.                  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Roboty budowlane - Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla potrzeb obsługi osiedla Lębork - Wschód w Lęborku – etap IX”.

 

II.                TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

1.      Termin składania ofert upływa dnia 30-08-2017 r. o godz. 1200.

2.      Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.

3.      Otwarcie ofert nastąpi 30-08-2017 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
pok. 109.

 

III.             OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:

Łukasz Iwosa

tel. (59) 863 47 78,

w sprawach proceduralnych:

Adam Stenka

tel. (59) 863 47 80.


Data publikacji: 21.08.2017 (13:54)Data aktualizacji: 08.09.2017 (11:18)
Osoba publikująca: Łukasz IwosaOsoba modyfikująca: Ireneusz Baranowski
Autor: Łukasz Iwosaliczba wejść: 2239

Przejdź do góry strony