Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

ROBOTY BUDOWLANE – REMONT POWIERZCHNI UTWARDZONYCH NA TERENIE BAZY MPWIK I GPŚ ORAZ CZĘŚCI OGRODZENIA GPŚ W LĘBORKU.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 


I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadnia p.n.: „Roboty budowlane – remont powierzchni utwardzonych na terenie Bazy MPWiK i GPŚ oraz części ogrodzenia GPŚ w Lęborku.”.


II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 19-09-2018 r. o godz. 1200.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
3. Otwarcie ofert nastąpi 19-09-2018 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
pok. 109.


III. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych: Łukasz Iwosa tel. (59) 863 47 78,
 w sprawach proceduralnych: Adam Stenka  tel. (59) 863 47 80.

 

 


Data publikacji: 12.09.2018 (07:12)Data aktualizacji: 26.09.2018 (14:32)
Osoba publikująca: Łukasz IwosaOsoba modyfikująca: Ireneusz Baranowski
Autor: Łukasz Iwosaliczba wejść: 1679

Przejdź do góry strony