Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Dostawa wyrobów (tworzywa II).

Ogłoszenie o zamówieniu

w trybie przetargu nieograniczonego

 

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa wyrobów (tworzywa II)”.

 

  1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.
  1. Termin składania ofert upływa dnia 20-03-2019 r. o godz. 1200.
  2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103 lub za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik_lebork.
  3. Otwarcie ofert nastąpi 20-03-2019 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
    pok. 109.

 

  1. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:

Zbigniew Wysokiński

tel. (59) 863 47 79,

w sprawach proceduralnych:

Adam Stenka

tel. (59) 863 47 80.

 

Dokumenty do pobrania.


Data publikacji: 13.03.2019 (10:08)Data aktualizacji: 25.03.2019 (11:57)
Osoba publikująca: Ireneusz BaranowskiOsoba modyfikująca: Łukasz Iwosa
Autor: Ireneusz Baranowskiliczba wejść: 1916
25 mar 2019 (11:57)Łukasz Iwosa»Dostawa wyrobów (tworzywa II).
13 mar 2019 (10:08)Ireneusz Baranowski»Dostawa wyrobów (tworzywa II).

Przejdź do góry strony