Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Roboty budowlane – remont kładki technologicznej zlokalizowanej nad rzeką Łebą w Lęborku.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 


I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Roboty budowlane – remont kładki technologicznej zlokalizowanej nad rzeką Łebą w Lęborku”.


II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 10-10-2016 r. o godz. 1200.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
3. Otwarcie ofert nastąpi 10-10-2016 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
pok. 109.


III. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:  Łukasz Iwosa tel. (59) 863 47 78,
                                                       Alicja Pakuła  tel. (59) 863 47 74,
w sprawach proceduralnych:   Adam Stenka tel. (59) 863 47 80.

 

 


Data publikacji: 29.09.2016 (14:32)Data aktualizacji: 14.10.2016 (14:03)
Osoba publikująca: Łukasz IwosaOsoba modyfikująca: Ireneusz Baranowski
Autor: Łukasz Iwosaliczba wejść: 2994

Przejdź do góry strony