Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
NazwaData
„Rozbudowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych – rejon ul. Nadmorskiej w Lęborku”, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.2017-12-19
USTALENIE GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADAWIANIA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH W REJONIE UL. NADMORSKIEJ W LĘBORKU.2017-12-19
Dostawa polimeru do stacji odwadniania osadu na Oczyszczalni Ścieków M.P. W. i K. Sp. z o.o. w Lęborku.2017-10-03
Roboty budowlane – Przebudowa dachu budynku warsztatowo-magazynowego przy ul. Pionierów 2 w Lęborku.2017-10-04
Dostawa wyrobów (tworzywa V).2017-10-11
Roboty budowlane – Przebudowa dachu budynku warsztatowo-magazynowego przy ul. Pionierów 2 w Lęborku2017-08-28
Dostawa wyrobów betonowych III.2017-09-12
Dostawa wyrobów (tworzywa IV).2017-08-31
„Roboty Budowlane -Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączem w rejonie ul. Pionierów w Lęborku”.2017-08-21
„Roboty budowlane - Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla potrzeb obsługi osiedla Lębork - Wschód w Lęborku – etap IX”.2017-08-21
Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Lęborku na terenie woj. Pomorskiego.2017-07-21
OBSŁUGA GEODEZYJNA MPWIK SP. Z O.O.2017-06-22
Roboty budowlane – zagospodarowanie trenu Lokalnej Przepompowni Ścieków przy ul. Wielkopolskiej w Lęborku.2017-03-14
Ustalenie geotechnicznych warunków posadawiania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w rejonie ul. Artylerzystów w Lęborku.2017-05-23
Dostawa wyrobów (tworzywa II).2017-05-16
Ustalenie geotechnicznych warunków posadawiania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w rejonie ul. Artylerzystów i rejonie ul. M. Buczka w Lęborku.2017-05-08
Roboty budowlane – remont terenu wokół studni głębinowych na ujęciu wody - Dolina Łeby - w Lęborku.2017-04-11
Dostawa wyrobów (tworzywa II)2017-04-26
Dostawa wyrobów (tworzywa I)2017-04-26
Rozbudowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych – rejon ul. M. Buczka w Lęborku”, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.2017-03-22
„Rozbudowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych – rejon ul. Artylerzystów w Lęborku”, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.2017-03-28
Roboty budowlane – remont zespołu poletek do osuszania osadu na Oczyszczalni Ścieków w Lęborku (etap II).2017-03-08
Rozbudowa urządzeń kanalizacyjnych – ul. Harcerzy w Lęborku, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.2017-02-10
Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Lęborku na terenie woj. Pomorskiego2017-02-21
Rozbudowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych – ul. Pomorska w Lęborku, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.2017-02-10
Dostawa, montaż i uruchomienie płuczko-separatora piasku dla Oczyszczalni Ścieków w Lęborku.2017-02-01
Rozbudowa i przebudowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych – ul. Weterynaryjna w Lęborku, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.2017-01-03

Przejdź do góry strony