Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

„Roboty Budowlane -Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączem w rejonie ul. Pionierów w Lęborku”.

 Ogłoszenie o zamówieniu

w trybie przetargu nieograniczonego

 

 

I.                  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Roboty budowlane - Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączem w rejonie ul. Pionierów w Lęborku”.

 

 

II.               TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

 

1.      Termin składania ofert upływa dnia 29-08-2017 r. o godz. 1200.

2.      Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.

3.      Otwarcie ofert nastąpi 29-08-2017 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
pok. 109.

 

 

III.            OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

 

W sprawach merytorycznych:

Łukasz Iwosa

tel. (59) 863 47 78,

w sprawach proceduralnych:

Adam Stenka

tel. (59) 863 47 80.

 


Data publikacji: 21.08.2017 (13:59)Data aktualizacji: 08.09.2017 (11:50)
Osoba publikująca: Łukasz IwosaOsoba modyfikująca: Ireneusz Baranowski
Autor: Łukasz Iwosaliczba wejść: 2067

Przejdź do góry strony