Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Dostawa wyrobów – żeliwo.

Modyfikacja treści „Specyfikacji Przetargowej”

zamówienia na zadanie pn :„Dostawa wyrobów – żeliwo”

 

 

Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji Przetargowej, polegającej na zmianie:

 

  • Formularza cenowego, usuwając poz. 10 formularza: Złączka kielichowa Dn 3005,8
  • Załącznika do umowy , usuwając poz. 10 załącznika: Złączka kielichowa Dn 3005,8

 

 

 

  • Zamawiający informuje, że  w ofertach złożonych przed modyfikacją cena oferty zostanie pomniejszona o wartość pozycji 10 Formularza cenowego: Złączka kielichowa Dn 3005,8 .

 


 

 Ogłoszenie o zamówieniu

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku zaprasza do udziału w postępowaniu przeprowadzanego na podstawie: „Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych”.

Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej: https://bip.wodociagi.lebork.pl/mpwik-lebork-1/przetargi.

 

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Dostawa wyrobów – żeliwo.”

 

  1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.

 

  1. Termin składania ofert upływa dnia 09-07-2024 r. o godz. 1200.
  2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103 lub za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik_lebork.

 

  1. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT.

 

Otwarcie ofert nastąpi 09-07-2024 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego, pok. 109.

 

  1. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

 

W sprawach merytorycznych:

Kamil Domaszk

tel. (59) 863 47 79,

 

email: kamil.domaszk@wodociagi.lebork.pl,

w sprawach proceduralnych:

Adam Stenka

tel. (59) 863 47 80,

 

email: zamowienia@wodociagi.lebork.pl.

Dokumenty do pobrania.

 


Data publikacji: 26.06.2024 (15:10)Data aktualizacji: 09.07.2024 (09:51)
Osoba publikująca: Łukasz IwosaOsoba modyfikująca: Łukasz Iwosa
Autor: Łukasz Iwosaliczba wejść: 21
09 lip 2024 (09:51)Łukasz Iwosa»Dostawa wyrobów – żeliwo.
27 cze 2024 (08:12)Łukasz Iwosa»Dostawa wyrobów – żeliwo.
26 cze 2024 (15:23)Łukasz Iwosa»Dostawa wyrobów – żeliwo.
26 cze 2024 (15:12)Łukasz Iwosa»Dostawa wyrobów – żeliwo.
26 cze 2024 (15:10)Łukasz Iwosa»Dostawa wyrobów – żeliwo.

Przejdź do góry strony