Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

DOSTAWA WYROBÓW (ŻELIWO DROGOWE).

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 


I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa wyrobów (żeliwo drogowe)”.


II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 11-05-2015 r. o godz. 1200.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
3. Otwarcie ofert nastąpi 11-05-2015 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego, pok. 109.


III. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:  Zbigniew Wysokiński   tel. (59) 863 47 79,
w sprawach proceduralnych:  Adam Stenka                 tel. (59) 863 47 80.

 


Data publikacji: 04.05.2015 (14:00)Data aktualizacji: 12.05.2015 (07:34)
Osoba publikująca: Łukasz IwosaOsoba modyfikująca: Łukasz Iwosa
Autor: Łukasz Iwosaliczba wejść: 2993
12 maj 2015 (07:34)Łukasz Iwosa»DOSTAWA WYROBÓW (ŻELIWO DROGOWE).
12 maj 2015 (07:33)Łukasz Iwosa»DOSTAWA WYROBÓW (ŻELIWO DROGOWE).
04 maj 2015 (14:10)Łukasz Iwosa»DOSTAWA WYROBÓW (ŻELIWO DROGOWE).
04 maj 2015 (14:02)Łukasz Iwosa»DOSTAWA WYROBÓW (ŻELIWO DROGOWE).
04 maj 2015 (14:01)Łukasz Iwosa»DOSTAWA WYROBÓW (ŻELIWO DROGOWE).
04 maj 2015 (14:00)Łukasz Iwosa»DOSTAWA WYROBÓW (ŻELIWO DROGOWE).

Przejdź do góry strony