Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Dostawa wyrobów (żeliwo – armatura wodociągowa)

Ogłoszenie o zamówieniu
w trybie przetargu nieograniczonego

 


I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa wyrobów (żeliwo – armatura wodociągowa)”.


II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 10-05-2018 r. o godz. 1200.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
3. Otwarcie ofert nastąpi 10-05-2018 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
pok. 109.


III. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:
                                                Zbigniew Wysokiński           tel. (59) 863 47 79,
w sprawach proceduralnych:
                                                Adam Stenka                       tel. (59) 863 47 80.


 


Data publikacji: 03.05.2018 (22:10)Data aktualizacji: 01.06.2018 (12:18)
Osoba publikująca: Łukasz IwosaOsoba modyfikująca: Ireneusz Baranowski
Autor: Łukasz Iwosaliczba wejść: 2212

Przejdź do góry strony