Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

„Dostawa wyrobów (tworzywa IV)”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 


I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa wyrobów (tworzywa IV)”.


II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 29.10.2019 r. o godz. 1200.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103 lub za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik_lebork.
3. Otwarcie ofert nastąpi 29.10.2019 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
pok. 109.


III. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:   Zbigniew Wysokiński tel. (59) 863 47 79,
w sprawach proceduralnych:     Adam Stenka tel.             (59) 863 47 80.

 

Dokumenty do pobrania.


Data publikacji: 22.10.2019 (14:10)Data aktualizacji: 31.10.2019 (09:25)
Osoba publikująca: Łukasz IwosaOsoba modyfikująca: Łukasz Iwosa
Autor: Łukasz Iwosaliczba wejść: 2027
31 paź 2019 (09:25)Łukasz Iwosa»„Dostawa wyrobów (tworzywa IV)”
31 paź 2019 (09:24)Łukasz Iwosa»„Dostawa wyrobów (tworzywa IV)”
22 paź 2019 (14:10)Łukasz Iwosa»„Dostawa wyrobów (tworzywa IV)”

Przejdź do góry strony