Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

DOSTAWA WYROBÓW (TWORZYWA IV).


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 


I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa wyrobów (tworzywa IV)”.


II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 21-07-2015 r. o godz. 1200.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
3. Otwarcie ofert nastąpi 21-07-2015 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
pok. 109.


III. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:  Zbigniew Wysokiński   tel. (59) 863 47 79,
w sprawach proceduralnych:  Adam Stenka                 tel. (59) 863 47 80.

 

 


Data publikacji: 13.07.2015 (14:51)Data aktualizacji: 23.07.2015 (09:42)
Osoba publikująca: Łukasz IwosaOsoba modyfikująca: Ireneusz Baranowski
Autor: Łukasz Iwosaliczba wejść: 2459
23 lip 2015 (09:42)Ireneusz Baranowski»DOSTAWA WYROBÓW (TWORZYWA IV).
23 lip 2015 (09:42)Ireneusz Baranowski»DOSTAWA WYROBÓW (TWORZYWA IV).
13 lip 2015 (14:51)Łukasz Iwosa»DOSTAWA WYROBÓW (TWORZYWA IV).

Przejdź do góry strony