Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Dostawa wyrobów (tworzywa III).

Ogłoszenie o zamówieniu

w trybie przetargu nieograniczonego

 

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa wyrobów (tworzywa III)”.

  1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.
  1. Termin składania ofert upływa dnia 30-05-2016 r. o godz. 1200.
  2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
  3. Otwarcie ofert nastąpi 30-05-2016 r. o godz.1230 w siedzibie Zamawiającego,
    pok. 109.
  1. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:

Ryszard Pawłowski

tel. (59) 863 47 86,

w sprawach proceduralnych:

Adam Stenka

tel. (59) 863 47 80.


Data publikacji: 20.05.2016 (14:35)Data aktualizacji: 31.05.2016 (13:27)
Osoba publikująca: Ireneusz BaranowskiOsoba modyfikująca: Ireneusz Baranowski
Autor: Ireneusz Baranowskiliczba wejść: 2723
31 maj 2016 (13:27)Ireneusz Baranowski»Dostawa wyrobów (tworzywa III).
31 maj 2016 (13:27)Ireneusz Baranowski»Dostawa wyrobów (tworzywa III).
31 maj 2016 (13:27)Ireneusz Baranowski»Dostawa wyrobów (tworzywa III).
20 maj 2016 (14:36)Ireneusz Baranowski»Dostawa wyrobów (tworzywa III).
20 maj 2016 (14:35)Ireneusz Baranowski»Dostawa wyrobów (tworzywa III).

Przejdź do góry strony