Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SYSTEMU ZGARNIANIA OSADU W OSADNIKACH WTÓRNYCH NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LĘBORKU.

Zmiana ogłoszenia

o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

  1. Termin składania ofert upływa dnia 29-09-2015 r. o godz. 1200.
  2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
  3. Otwarcie ofert nastąpi 29-09-2015 r. o godz.1230 w siedzibie Zamawiającego,
    pok. 109.

 

Ogłoszenie

Zamawiający wyznacza termin spotkania, dla wszystkich zainteresowanych ww. przetargiem na dzień 24.09.2015 r., godz. 12:00. Miejsce spotkania – Oczyszczalnia Ścieków, ul. Pionierów 23, 84-300 Lębork

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 


I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa, montaż i uruchomienie systemu zgarniania osadu w osadnikach wtórnych na Oczyszczalni Ścieków w Lęborku”.


II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 21-09-2015 r. o godz. 1200.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
3. Otwarcie ofert nastąpi 21-09-2015 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
pok. 109.


III. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:   Łukasz Łudziński   tel. (59) 863 47 86,
                                                       Alicja Pakuła            tel. (59) 863 47 74,
w sprawach proceduralnych:   Adam Stenka           tel. (59) 863 47 80.


Data publikacji: 04.09.2015 (13:56)Data aktualizacji: 07.10.2015 (13:04)
Osoba publikująca: Łukasz IwosaOsoba modyfikująca: Łukasz Iwosa
Autor: Łukasz Iwosaliczba wejść: 4313

Przejdź do góry strony