Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

OPRACOWANIE KONCEPCJI pn.: ROZBUDOWA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH – REJON UL. WŁ. SYROKOMLI I UL. GDAŃSKIEJ W LĘBORKU.

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 


I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji: „Rozbudowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych – rejon ul. Wł. Syrokomli i ul. Gdańskiej w Lęborku”.


II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 06-08-2015 r. o godz. 1200.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
3. Otwarcie ofert nastąpi 06-08-2015 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
pok. 109.


III. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:  Zbigniew Wysokiński   tel. (59) 863 47 79,
                                                                  Łukasz Iwosa    tel. (59) 863 47 78,
w sprawach proceduralnych:                Adam Stenka   tel. (59) 863 47 80.

 

 


Data publikacji: 24.07.2015 (09:50)Data aktualizacji: 10.08.2015 (08:03)
Osoba publikująca: Łukasz IwosaOsoba modyfikująca: Ireneusz Baranowski
Autor: Łukasz Iwosaliczba wejść: 2571

Przejdź do góry strony