Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ pn.: ROZBUDOWA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH ORAZ PRZEBUDOWA I BUDOWA URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH – UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO W LĘBORKU, WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA BUDOWĘ.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 


I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej p.n.: „Rozbudowa urządzeń wodociągowych oraz przebudowa
i budowa urządzeń kanalizacyjnych – ul. Kazimierza Wielkiego w Lęborku”, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.


II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 6-11-2018 r. o godz. 1200.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
3. Otwarcie ofert nastąpi 6-11-2018 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego, pok. 109.


III. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:      Łukasz Iwosa  tel. (59) 863 47 79,
w sprawach proceduralnych:       Adam Stenka   tel. (59) 863 47 80.


Data publikacji: 26.10.2018 (07:59)Data aktualizacji: 07.11.2018 (10:11)
Osoba publikująca: Łukasz IwosaOsoba modyfikująca: Łukasz Iwosa
Autor: Łukasz Iwosaliczba wejść: 2712

Przejdź do góry strony