Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Lęborku na terenie woj. pomorskiego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonego na podstawie: „Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych”.
Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej: https://bip.wodociagi.lebork.pl/mpwik-lebork-1/przetargi.


I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest: „Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych
z Oczyszczalni Ścieków w Lęborku na terenie woj. pomorskiego”.

II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 26-10-2020 r. o godz. 1200.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103 lub za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik_lebork.

III. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT.

Otwarcie ofert nastąpi 26-10-2020 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego, pok. 109.

IV. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:         Małgorzata Zdrojewska      tel. (59) 863 47 76,
                                                                                                            607 856 059,
                                                                                                   email: malgorzata.zdrojewska@wodociagi.lebork.pl,
w sprawach proceduralnych:            Adam Stenka                    tel. (59) 863 47 80,
                                                                                                   email: zamowienia@wodociagi.lebork.pl.

 

Dokumenty do pobrania.


Data publikacji: 15.10.2020 (16:06)Data aktualizacji: 12.11.2020 (14:16)
Osoba publikująca: Łukasz IwosaOsoba modyfikująca: Łukasz Iwosa
Autor: Łukasz Iwosaliczba wejść: 1621

Przejdź do góry strony