Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

DOSTAWA POLIMERU DO STACJI ODWADNIANIA OSADU NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW M.P. W. I K. SP. Z O.O. W LĘBORKU.

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 


I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa p.n.: „Dostawa polimeru do stacji odwadniania osadu na Oczyszczalni Ścieków M.P. W. i K. Sp. z o.o. w Lęborku”.

II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 14-10-2016 r. o godz. 1200.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
3. Otwarcie ofert nastąpi 14-10-2016 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
pok. 109.

III. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:    Alicja Pakuła                      tel. (59) 863 47 74,
w sprawach proceduralnych:    Magdalena Stankowska  tel. (59) 863 47 78.


Data publikacji: 05.10.2016 (14:53)Data aktualizacji: 24.10.2016 (12:07)
Osoba publikująca: Łukasz IwosaOsoba modyfikująca: Ireneusz Baranowski
Autor: Łukasz Iwosaliczba wejść: 2103

Przejdź do góry strony