Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Dostawa wyrobów (tworzywa II)

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. prosi Wykonawców, o dostarczanie ofert do siedziby Spółki za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik_lebork lub poczty kurierskiej, w związku z ogłoszonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia.

Powyższe jest podyktowane ograniczeniem ryzyka związanego z występowaniem wirusa COVID-19.

 

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 


I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa wyrobów (tworzywa II)”.


II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 19.03.2020 r. o godz. 1200.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103 lub za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik_lebork.
3. Otwarcie ofert nastąpi 19-03-2020 r. o godz.1230 w siedzibie Zamawiającego,
    pok. 109.


III. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:    Łukasz Iwosa   tel. (59) 863 47 78,
w sprawach proceduralnych:      Adam Stenka   tel. (59) 863 47 80.

 

Dokumenty do pobrania.


Data publikacji: 11.03.2020 (14:07)Data aktualizacji: 25.03.2020 (08:45)
Osoba publikująca: Łukasz IwosaOsoba modyfikująca: Łukasz Iwosa
Autor: Łukasz Iwosaliczba wejść: 2121
25 mar 2020 (08:45)Łukasz Iwosa»Dostawa wyrobów (tworzywa II)
24 mar 2020 (16:02)Łukasz Iwosa»Dostawa wyrobów (tworzywa II)
16 mar 2020 (11:55)Łukasz Iwosa»Dostawa wyrobów (tworzywa II)
11 mar 2020 (14:07)Łukasz Iwosa»Dostawa wyrobów (tworzywa II)

Przejdź do góry strony