Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

„Rozbudowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych – rejon ul. Nadmorskiej w Lęborku”, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 


I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej p.n.: „Rozbudowa urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych – rejon ul. Nadmorskiej w Lęborku”, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.


II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 10-01-2018 r. o godz. 1200.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
3. Otwarcie ofert nastąpi 10-01-2018 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
pok. 109.


III. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:     Łukasz Iwosa  tel. (59) 863 47 78,
w sprawach proceduralnych:      Adam Stenka   tel. (59) 863 47 80.

 


Data publikacji: 19.12.2017 (13:53)Data aktualizacji: 12.01.2018 (10:36)
Osoba publikująca: Łukasz IwosaOsoba modyfikująca: Ireneusz Baranowski
Autor: Łukasz Iwosaliczba wejść: 2913

Przejdź do góry strony