Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Dostawa wyrobów (tworzywa II)

Ogłoszenie o zamówieniu

w trybie przetargu nieograniczonego

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa wyrobów (tworzywa II)”.

  1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.
  1. Termin składania ofert upływa dnia 31-03-2016 r. o godz. 1200.
  2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
  3. Otwarcie ofert nastąpi 31-03-2016 r. o godz.1315 w siedzibie Zamawiającego,
    pok. 109.
  1. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:           Ryszard Pawłowski                         tel. (59) 863 47 86,

w sprawach proceduralnych:                      Adam Stenka                         tel. (59) 863 47 80.

 


Data publikacji: 18.03.2016 (11:28)Data aktualizacji: 01.04.2016 (10:23)
Osoba publikująca: Ireneusz BaranowskiOsoba modyfikująca: Ireneusz Baranowski
Autor: Ireneusz Baranowskiliczba wejść: 2475
01 kwi 2016 (10:23)Ireneusz Baranowski»Dostawa wyrobów (tworzywa II)
01 kwi 2016 (10:22)Ireneusz Baranowski»Dostawa wyrobów (tworzywa II)
18 mar 2016 (11:29)Ireneusz Baranowski»Dostawa wyrobów (tworzywa II)
18 mar 2016 (11:28)Ireneusz Baranowski»Dostawa wyrobów (tworzywa II)

Przejdź do góry strony