Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Roboty budowlane – remont pomieszczeń w budynku administracyjnym na Oczyszczalni Ścieków w Lęborku

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 


I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest: „Roboty budowlane – remont pomieszczeń w budynku administracyjnym na Oczyszczalni Ścieków w Lęborku”.


II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 09-09-2015 r. o godz. 1200.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
3. Otwarcie ofert nastąpi 09-09-2015 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego, 
pok. 109.


III. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:  Sylwia Kozłowska   tel. (59) 863 47 74,
                                                       Łukasz Łudziński    tel. (59) 863 47 86,
w sprawach proceduralnych:   Adam Stenka           tel. (59) 863 47 80.

 


Data publikacji: 01.09.2015 (13:47)Data aktualizacji: 18.09.2015 (12:26)
Osoba publikująca: Łukasz IwosaOsoba modyfikująca: Ireneusz Baranowski
Autor: Łukasz Iwosaliczba wejść: 2039

Przejdź do góry strony