Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Dostawa wyrobów (tworzywa IV).

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonego na podstawie: „Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych”.
Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej: https://bip.wodociagi.lebork.pl/mpwik-lebork-1/przetargi.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Dostawa wyrobów (tworzywa IV).”

II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 05-11-2020 r. o godz. 1200.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103 lub za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik_lebork.

III. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT.

Otwarcie ofert nastąpi 05-11-2020 r. o godz.1230 w siedzibie Zamawiającego, pok. 109.


IV. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:
                                               Kamil Domaszk                        tel. (59) 863 47 79,      

                                    email: kamil.domaszk@wodociagi.lebork.pl,

w sprawach proceduralnych:
                                               Adam Stenka                            tel. (59) 863 47 80,

                                    email: zamowienia@wodociagi.lebork.pl.

 

Dokumenty do pobrania.


Data publikacji: 29.10.2020 (10:19)Data aktualizacji: 10.11.2020 (16:40)
Osoba publikująca: Łukasz IwosaOsoba modyfikująca: Łukasz Iwosa
Autor: Łukasz Iwosaliczba wejść: 1311
10 lis 2020 (16:40)Łukasz Iwosa»Dostawa wyrobów (tworzywa IV).
29 paź 2020 (10:19)Łukasz Iwosa»Dostawa wyrobów (tworzywa IV).

Przejdź do góry strony