Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

OPRACOWANIE KONCEPCJI pn.: ROZBUDOWA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH – POŁUDNIOWO-ZACHODNI OBSZAR MIASTA LĘBORKA.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 


I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji p.n.: „Rozbudowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych – południowo-zachodni obszar miasta Lęborka”.


II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 30-09-2015 r. o godz. 1200.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
3. Otwarcie ofert nastąpi 30-09-2015 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
pok. 109.


III. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:  Zbigniew Wysokiński  tel. (59) 863 47 79,
                                                       Łukasz Iwosa               tel. (59) 863 47 78,
w sprawach proceduralnych:   Adam Stenka               tel. (59) 863 47 80.


 

 


Data publikacji: 15.09.2015 (14:32)Data aktualizacji: 02.10.2015 (14:38)
Osoba publikująca: Łukasz IwosaOsoba modyfikująca: Ireneusz Baranowski
Autor: Łukasz Iwosaliczba wejść: 2384

Przejdź do góry strony