Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

1. Dostawa Paliw: Oleju napędowego i Benzyny

 Ogłoszenie o zamówieniu

 

 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku zaprasza do udziału w postępowaniu przeprowadzanego na podstawie: „Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych”.

Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej: https://bip.wodociagi.lebork.pl/mpwik-lebork-1/przetargi.

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Dostawa paliw: oleju napędowego i benzyny.”

  1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.

 

  1. Termin składania ofert upływa dnia 27-01-2022 r. o godz. 1200.
  2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103 lub za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik_lebork.

 

  1. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT.

 

Otwarcie ofert nastąpi 27-01-2022 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego, pok. 109.

                                                                       

  1. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

 

W sprawach merytorycznych:

Krzysztof Stupnicki

tel. (59) 863 47 86,

 

 

email: krzysztof.stupnicki@wodociagi.lebork.pl,

w sprawach proceduralnych:

Adam Stenka

tel. (59) 863 47 80,

 

email: zamowienia@wodociagi.lebork.pl.

 

Dokumenty do pobrania.


Data publikacji: 19.01.2022 (14:05)Data aktualizacji: 21.02.2022 (14:31)
Osoba publikująca: Marcin JarczyńskiOsoba modyfikująca: Marcin Jarczyński
Autor: Marcin Jarczyńskiliczba wejść: 1680
21 lut 2022 (14:31)Marcin Jarczyński»1. Dostawa Paliw: Oleju napędowego i Benzyny
21 lut 2022 (14:31)Marcin Jarczyński»1. Dostawa Paliw: Oleju napędowego i Benzyny
07 lut 2022 (13:13)Marcin Jarczyński»1. Dostawa Paliw: Oleju napędowego i Benzyny
04 lut 2022 (15:50)Marcin Jarczyński»1. Dostawa Paliw: Oleju napędowego i Benzyny
01 lut 2022 (11:58)Marcin Jarczyński»1. Dostawa Paliw: Oleju napędowego i Benzyny
25 sty 2022 (09:31)Marcin Jarczyński»1. Dostawa Paliw: Oleju napędowego i Benzyny
19 sty 2022 (14:42)Łukasz Iwosa»1. Dostawa Paliw: Oleju napędowego i Benzyny
19 sty 2022 (14:05)Marcin Jarczyński»Dostawa Paliw: Oleju napędowego i Benzyny

Przejdź do góry strony