Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

DOSTAWA WYROBÓW (TWORZYWA V).

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 


I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa wyrobów (tworzywa V)”.


II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 04-11-2016 r. o godz. 1200.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
3. Otwarcie ofert nastąpi 04-11-2016 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
pok. 109.


III. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych: Adrian Filip     tel. (59) 863 47 86,
w sprawach proceduralnych:  Adam Stenka  tel. (59) 863 47 80.

 


Data publikacji: 28.10.2016 (10:01)Data aktualizacji: 08.11.2016 (09:16)
Osoba publikująca: Łukasz IwosaOsoba modyfikująca: Ireneusz Baranowski
Autor: Łukasz Iwosaliczba wejść: 2189
08 lis 2016 (09:16)Ireneusz Baranowski»DOSTAWA WYROBÓW (TWORZYWA V).
28 paź 2016 (10:09)Łukasz Iwosa»DOSTAWA WYROBÓW (TWORZYWA V).
28 paź 2016 (10:01)Łukasz Iwosa»DOSTAWA WYROBÓW (TWORZYWA V).

Przejdź do góry strony