Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

OBSŁUGA GEODEZYJNA MPWIK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 


I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest: „Obsługa geodezyjna MPWiK Sp. z o.o.”.


II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 28-01-2019 r. o godz. 1200.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
3. Otwarcie ofert nastąpi 28-01-2019 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
pok. 109.


III. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:        Zbigniew Wysokiński   tel. (59) 863 47 79,

                                                       Michał Naczk               tel. (59) 863 47 78,

w sprawach proceduralnych:          Adam Stenka              tel. (59) 863 47 80.

 


Data publikacji: 11.01.2019 (11:57)Data aktualizacji: 07.02.2019 (13:07)
Osoba publikująca: Łukasz IwosaOsoba modyfikująca: Łukasz Iwosa
Autor: Łukasz Iwosaliczba wejść: 2248
07 lut 2019 (13:07)Łukasz Iwosa»OBSŁUGA GEODEZYJNA MPWIK SP. Z O.O.
21 sty 2019 (13:02)Łukasz Iwosa»OBSŁUGA GEODEZYJNA MPWIK SP. Z O.O.
21 sty 2019 (11:05)Łukasz Iwosa»OBSŁUGA GEODEZYJNA MPWIK SP. Z O.O.
11 sty 2019 (11:57)Łukasz Iwosa»OBSŁUGA GEODEZYJNA MPWIK SP. Z O.O.

Przejdź do góry strony