Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Rozbudowa i przebudowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych – ul. Weterynaryjna w Lęborku, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Ogłoszenie o zamówieniu

w trybie przetargu nieograniczonego

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej: „Rozbudowa i przebudowa urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych – ul. Weterynaryjna w Lęborku, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.”

 

  1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.
  1. Termin składania ofert upływa dnia 10-01-2017 r. o godz. 1200.
  2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
  3. Otwarcie ofert nastąpi 10-01-2017 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
    pok. 109.

 

  1. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:

Łukasz Iwosa

tel. (59) 863 47 78,

w sprawach proceduralnych:

Adam Stenka

tel. (59) 863 47 80.

 

 


Data publikacji: 03.01.2017 (14:36)Data aktualizacji: 12.01.2017 (08:27)
Osoba publikująca: Ireneusz BaranowskiOsoba modyfikująca: Ireneusz Baranowski
Autor: Ireneusz Baranowskiliczba wejść: 1774

Przejdź do góry strony