Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Dostawa polimeru do stacji odwadniania osadu na Oczyszczalni Ścieków MPW i K Sp. z o.o. w Lęborku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 


I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Dostawa polimeru do stacji odwadniania osadu na Oczyszczalni Ścieków MPW i K Sp. z o.o. w Lęborku”.

II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 14-11-2019 r. o godz. 1200.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103 lub za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik_lebork.
3. Otwarcie ofert nastąpi 14-11-2019 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
pok. 109.


III. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych: Alicja Pakuła  tel. (59) 863 47 74
                                                email: alicja.pakula@wodociagi.lebork.pl,

w sprawach proceduralnych: Adam Stenka   tel. (59) 863 47 80

                                               email: zamowienia@wodociagi.lebork.pl. 

 

Dokumenty do pobrania.


Data publikacji: 08.10.2019 (09:14)Data aktualizacji: 19.11.2019 (13:43)
Osoba publikująca: Łukasz IwosaOsoba modyfikująca: Łukasz Iwosa
Autor: Łukasz Iwosaliczba wejść: 1791

Przejdź do góry strony