Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl

WARUNKI TECHNICZNE

 
Tematem warunków technicznych zajmuje się Dział Obsługi Klienta mieszczący się na parterze budynku administracyjnego MPWIK ul. Pionierów 2, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00, telefon (059) 8634-784.
 
1. Przyłączenie do sieci wodno – kanalizacyjnej
 
Należy wypełnić druk wniosku o wydanie warunków technicznych (druk do pobrania – warunki_techniczne.doc) zaznaczając odpowiednie opcje. Załączyć aktualną mapkę sytuacyjną położenia działki/posesji oraz dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością. Komplet dokumentów złożyć w Dziale Obsługi Klienta ul. Pionierów 2 (parter pokój nr 1).
 
2. Rozdzielenie głównego pomiaru wody
 
Należy wypełnić druk wniosku o wydanie warunków technicznych (druk do pobrania - wniosek na przebudowe przyłącza wod.doc) zaznaczając odpowiednią opcję. Załączyć aktualny plan sytuacyjny położenia działki/posesji z naniesionym obiektem oraz dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością. Komplet dokumentów złożyć w Dziale Obsługi Klienta ul. Pionierów 2 (parter pokój nr 1).
 
3. Przeniesienie wodomierza głównego
 
Należy wypełnić druk wniosku o wydanie warunków technicznych ( druk do pobrania – wniosek_na_przeniesienie_wodomierza.doc) zaznaczając odpowiednią opcję. Załączyć aktualny dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością. Komplet dokumentów złożyć w Dziale Obsługi Klienta ul. Pionierów 2 (parter pokój nr 1).
 
4. Podlewanie ogrodu
 
Warunki techniczne montażu wodomierza rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody oraz schemat węzła pomiaru wody ( druk do pobrania – warunki_ogród.doc).
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem nr (059) 8634-784.
 
MPWIK za usługi pobiera opłatę wg taryfikatora zakładowego (cennik dostępny w Prawo lokalne > Usługi). Warunki techniczne oraz faktury za wykonaną usługę MPWIK wysyła na adres wnioskodawcy.
 
 

Data publikacji: 22.03.2006 (12:56)Data aktualizacji: 05.06.2013 (11:32)
Osoba publikująca: Ireneusz BaranowskiOsoba modyfikująca: Ireneusz Baranowski
Autor: Ireneusz Baranowskiliczba wejść: 4094

Przejdź do góry strony