Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

„Dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny – benzyny uniwersalnej”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 


Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonego na podstawie: „Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych”.
Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej: https://bip.wodociagi.lebork.pl/mpwik-lebork-1/przetargi.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa paliw: oleju napędowego i etyliny – benzyny uniwersalnej”


II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 02-06-2020 r. o godz. 1200.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103 lub za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik_lebork.
3. Otwarcie ofert nastąpi 02-06-2020 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
pok. 109.


III. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych: Ryszard Pawłowski       tel. (59) 863 47 86,
                                                email: ryszard.pawlowski@wodociagi.lebork.pl,
w sprawach proceduralnych:  Adam Stenka                 tel. (59) 863 47 80.
                                                email: zamowienia@wodociagi.lebork.pl.

Dokumenty do pobrania.


Data publikacji: 22.05.2020 (13:18)Data aktualizacji: 17.06.2020 (14:31)
Osoba publikująca: Łukasz IwosaOsoba modyfikująca: Łukasz Iwosa
Autor: Łukasz Iwosaliczba wejść: 1769

Przejdź do góry strony