Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Roboty budowlane – Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pionierów w Lęborku.

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lęborku zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonego na podstawie: „Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Lęborku, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych”.
Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej: https://bip.wodociagi.lebork.pl/mpwik-lebork-1/przetargi.


I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Roboty budowlane – Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pionierów w Lęborku.”


II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 18-05-2020 r. o godz. 1200.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103 lub za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik_lebork.
3. Otwarcie ofert nastąpi 18-05-2020 r. o godz.1230 w siedzibie Zamawiającego,
pok. 109.

 

III. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych: Zbigniew Wysokiński tel. (59) 863 47 79,
 

email: zbigniew.wysokinski@wodociagi.lebork.pl,

w sprawach proceduralnych: Adam Stenka tel. (59) 863 47 80.
 

email: zamowienia@wodociagi.lebork.pl.

 

 

 

 

 

 Dokumenty do pobrania.


Data publikacji: 08.05.2020 (20:03)Data aktualizacji: 19.06.2020 (14:21)
Osoba publikująca: Łukasz IwosaOsoba modyfikująca: Łukasz Iwosa
Autor: Łukasz Iwosaliczba wejść: 1915

Przejdź do góry strony