Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Dostawa wyrobów (tworzywa III)

Ogłoszenie o zamówieniu

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku zaprasza do udziału w postępowaniu przeprowadzanego na podstawie: „Regulaminu udzielania zamówień przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lęborku, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych”.

Regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej: https://bip.wodociagi.lebork.pl/mpwik-lebork-1/przetargi.

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Dostawa wyrobów (tworzywa III).”

  1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT.
  1. Termin składania ofert upływa dnia 11-10-2021 r. o godz. 1200.
  2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103 lub za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/mpwik_lebork.
  1. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT.

Otwarcie ofert nastąpi 11-10-2021 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego, pok. 109.

  1. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:

Kamil Domaszk

tel. (59) 863 47 79,

 

email: kamil.domaszk@wodociagi.lebork.pl,

w sprawach proceduralnych:

Łukasz Iwosa

tel. (59) 863 47 78,

 

email: zamowienia@wodociagi.lebork.pl.

 Dokumenty do pobrania.


Data publikacji: 01.10.2021 (12:27)Data aktualizacji: 01.10.2021 (12:27)
Osoba publikująca: Marcin JarczyńskiOsoba modyfikująca: Marcin Jarczyński
Autor: Marcin Jarczyńskiliczba wejść: 891

Przejdź do góry strony