Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Dostawa, montaż i uruchomienie płuczko-separatora piasku dla Oczyszczalni Ścieków w Lęborku.

Ogłoszenie o zamówieniu

w trybie przetargu nieograniczonego

 

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa, montaż i uruchomienie płuczko-separatora piasku dla Oczyszczalni Ścieków w Lęborku”.

  1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.
  1. Termin składania ofert upływa dnia 16.02.2017 r. o godz. 1200.
  2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
  3. Otwarcie ofert nastąpi 16.02.2017 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
    pok. 109.
  1. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:

Dariusz Drwięga

Alicja Pakuła

tel. (59) 863 47 89,

tel. (59) 863 47 74,

w sprawach proceduralnych:

Adam Stenka

tel. (59) 863 47 80.

 

 


Data publikacji: 01.02.2017 (13:13)Data aktualizacji: 21.02.2017 (13:04)
Osoba publikująca: Ireneusz BaranowskiOsoba modyfikująca: Łukasz Iwosa
Autor: Ireneusz Baranowskiliczba wejść: 3054

Przejdź do góry strony