Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lęborku Sp. z o.o.
www.wodociagi.lebork.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

DOSTAWA WYROBÓW (TWORZYWA IV).

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 


I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa wyrobów (tworzywa IV)”.


II. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

1. Termin składania ofert upływa dnia 11-10-2016 r. o godz. 1200.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie pok. 103.
3. Otwarcie ofert nastąpi 11-10-2016 r. o godz.1215 w siedzibie Zamawiającego,
pok. 109.


III. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

W sprawach merytorycznych:    Adrian Filip tel. (59) 863 47 86,
w sprawach proceduralnych: Adam Stenka tel. (59) 863 47 80.

 

 


Data publikacji: 29.09.2016 (23:00)Data aktualizacji: 12.10.2016 (11:31)
Osoba publikująca: Łukasz IwosaOsoba modyfikująca: Ireneusz Baranowski
Autor: Łukasz Iwosaliczba wejść: 2445
12 paź 2016 (11:31)Ireneusz Baranowski»DOSTAWA WYROBÓW (TWORZYWA IV).
12 paź 2016 (11:24)Ireneusz Baranowski»DOSTAWA WYROBÓW (TWORZYWA IV).
12 paź 2016 (11:00)Ireneusz Baranowski»DOSTAWA WYROBÓW (TWORZYWA IV).
29 wrz 2016 (23:00)Łukasz Iwosa»DOSTAWA WYROBÓW (TWORZYWA IV).

Przejdź do góry strony